I gudstjenesten laver jeg ’billedspor’ til menighedens salmesang

Salmernes formsprog benytter poesiens og metaforernes kraft og er dermed som skabt til at
blive udtrykt gennem tegn. I mit arbejde med at visualisere salmerne, er det afgørende at
musikken og rytmen også bliver synlig. Derved kan teksten og musikken opleves som en
enhed.

Undervisning, kurser og inspiration til

Samvær med seniorer
; tegn som støtte til en svækket hukommelse; når salmer gøres
visuelle, kan man fastholde samværet omkring det at synge.

Babysalmesang
Ny inspiration til salmer med tegn i babyhøjde.
Oplæg til også at inddrage Fadervor og Velsignelsen i en visuel udgave.

Mini-/Konfirmander
Gennem arbejdet med at ’tegne’ salmer, åbner teksterne sig for børnene og de kan nærme
sig en forståelse ad anden vej end den ordbårne.
..og Fadervor og Trosbekendelsen lagres effektivt i hukommelsen!

Korarbejde
Tegn som redskab til at lære tekst udenad, til at lære – og fastholde – rytme, til at forstå
teksterne.

Individuel vejledning
Konsulentbistand, evt. via Skype eller Facetime; få gennemgået tegn til de salmer der er
relevante for dig og som du selv vælger at arbejde med

Oplæg og workshops
– som selvstændigt tema på kirkens interne arbejdsdag: om ”at se hvad vi siger”.
– som et lille energigivende indspark i det lange møde
– på netværksmøder, provstikonventer og stiftsarrangementer

Menighedsforedrag ”Tag en salme i hånden”
En kombination af foredrag og workshop, hvor vi prøver os frem med forskellige salmer. Vi
synger i fællesskab med tegn og ord.
Man skal ikke kunne noget i forvejen, synge som en operasanger eller kende en masse musik,
for at få glæde af at synge visuelt sammen