Se en Salme arbejder med at integrere sprogets lydlige og synlige side, i en sammenhængende og hel formidling.

Det oprindelige afsæt for Se en Salme, var gruppen af mennesker, som er hørehæmmede i større eller mindre grad. Denne gruppe udgør op mod 14 % af den samlede befolkning – næsten 800.000 mennesker. Antallet af hørehæmmede udgør dermed også en anseelig mængde i folkekirkens menigheder.

Det var imidlertid henvendelser fra mange normalthørende gudstjenestedeltagere, der gjorde mig opmærksom på tegnenes brede og intuitive appel: ”NU forstår jeg hvad den salme handler om!”
I vores lutherske kirke har vi – ikke mindst med Grundtvigs indflydelse – en lang tradition for at lægge vægt på ordet. Tegnene viser sig at give et gavnligt supplement til den megen tale i vore kirker.

Deltagere ved bryllupper og begravelser oplever de visuelle salmer, som en uddybelse og forløsning af såvel glædelige som sørgmodige følelser.

Ud over min trang til at forstå sprogets Hvorfra, Hvorfor og Hvordan, står jeg på et teoretisk fundament af studier, i bl.a. Sproglig analyse, Konversationsanalyse og Tosprogethed fra lingvistisk institut på Århus universitet. Derudover en uddannelse som simultantolk mellem tegnsprog og dansk og en pædagogisk uddannelse som undervisningskonsulent, med fokus på voksnes læreprocesser.
Sideløbende med mit virke i Se en Salme, studerer jeg teologi på Århus universitet

Min erhvervserfaring har jeg opbygget gennem et langt virke som tegnsprogstolk, undervisningskonsulent, supervisor og foredragsholder.
Jeg har bl.a. beskæftiget mig indgående med flg. områder;
udvikling af undervisningsmetoder og læringsprocesser
professionelt sprogbrug
implementering af sprogpolitik
forskning, rapportering, evaluering
vejledning, supervision og kompetenceudvikling
international rådgivning (Uganda og Nigeria)
projektarbejde
foredrag
og visuel salmesang